Bemutatkozás


A Nemzeti Ipari Szimbiózis Program az Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft és az International Synergies Limited közösen bonyolított programja, mely az Európai Bizottság LIFE+ környezetvédelmi programja keretében valósul meg.

 

Küldetésünk segítségnyújtás: az ipari hulladékok hasznosításában.

Célkitűzésünk, hogy a magyar ipari termelésben keletkező hulladékokat eltérítsük a lerakóktól, a feleslegek pedig újra hasznosuljanak. A hulladék hasznosítása, újrahasználata érdekében a termelő és a feldolgozó vállalatok között hidat építünk. Az általunk életre segített szinergiákat igyekszünk jó gyakorlatként, követendő példaként promotálni.

Rendezvényeinken és azon kívül is várjuk a szimbiózis programhoz csatlakozni kívánó cégeket, érdeklődőket.

 

Workshopjainkon a szimbiózis-elméleten kívül a felelős vállalat és vállalatvezetés, az iroda-zöldítés, a nyersanyagtakarékos termelés, a környezettudatos menedzsment, az életciklus elemzés témaköreibe kalauzoljuk a résztvevőket.  A workshopon információt szerzünk a résztvevő vállalatok által termelt fölöslegekről és olyan anyagokról, amelyeknek feldolgozására képesek. Információval is szolgálunk számukra: felkeressük azt a partnert, aki a legjobb, legolcsóbb és leginkább környezetbarát módon tudja a termelt hulladékot, vagy rendelkezésre álló felesleget használni. Workshopjainkon potenciális szinergiák kerülnek azonosításra, amelyek megvalósítása érdekében tovább dolgozunk.

 

A feltárt anyagokat egy kereső-adatbázisban rögzítjük, ennek segítségével olyan szinergiákat is azonosítani tudunk, amelyek a korábban felkínált anyagokkal passzolnak.

 

Az ipari szimbiózis a hulladékban nyersanyagot, értéket lát. Tegye ezt Ön is!

 

A projektről

 

A projekt az Európai Bizottság LIFE+ Environment programja keretében valósul meg. Teljes költségvetése 793 485 EUR, melynek 50%-a EU-támogatás.

 

A 3 éves projekt 2010. január 1-én indult és 2012. december 31-én zárult le.

Számított eredményeink:

A lerakótól eltérített ipari hulladék mennyisége: 1 200 tonna

A NISP tagvállalatoknál felhasznált elsődleges nyersanyag mennyiségének csökkentése: 1 238 tonna 

Vízfelhasználás csökkentése: 26 000 m3 


Szinergia státuszok:

840 idea/ötlet

11 discussion/beszélgetés

7 negotiation/tárgyalás

4 implementation/alkalmazás

3 completion/megegyezés

72 completed/megvalósult

16 barrier/akadályozott


Mindösszesen 953

A projektről készült jelentés letölthető a képre kattintva. 

 

A projekt tevékenységei

 

Action 1 - Projektmenedzsment

A projekt tevékenységeit szervezi, irányítja a projekt elejétől a lezárásig

 

Action 2 - Monitoring és hatékonyságvizsgálat

A projekt során elért eredményekre és a környezet állapotára vonatkozó beszámolók készítése. Ide tartoznak az Esettanulmányok, amelyeket honlapunkon is megtalál.

 

Action 3 – Külső audit

A projekt zárásakor megbízott auditorral végzett ellenőrzés

 

Action 4 - Quick win workshopok, képzések

Workshopok segítségével jutunk el a szinergiákig, eddigi workshopjainkról és rendezvényeinkről itt olvashat.

 

Action 5 – Kommunikációs és disszeminációs tevékenység a projekt indulásakor

Cikkek, publikációk megjelentetését, rádióműsorokban való szerepléseket vállaltunk. Ezekről bővebben itt ovashat. 

 

Action 6 – Lehetséges fókuszpontok azonosítása

Ennek a tevékenységnek a célja azon vállalatok megtalálása, akik az ipari szimbiózist sikerrel megvalósíthatják. A tevékenység folyamatos, és minden Magyarországon működő iparágra kiterjed.

 

Action 7 – Lehetséges fókuszpontok interaktív kiválasztása

Az előző tevékenység folytatása, vagyis kapcsolat építése a potenciális partnerekkel. Szintén folyamatosan végezzük.

 

Action 8 – Ipari ökoszisztémákkal és klímaváltozással kapcsolatos képzés

A képzést partnerünk az ISL tartotta az IFKA munkatársai és az ECOREG  projekt csapata részére.

 

Action 9 – Üzemlátogatások

Partnereinket üzemlátogatások keretében is felkeressük, hogy személyes tapasztalatot szerezzünk hulladékkezelési gyakorlatukról, így hatékonyabb segítséget tudunk nyújtani.

 

Action 10 – Az időközi eredmények publikálása regionális szinten

Ennek a tevékenységnek a keretében a projekt elért eredményeit ismertetjük a rendezvényünkre, workshopunkra ellátogató szakemberek számára. 

 

Action 11 – Az ipari szimbiózissal és az ETAP-pal kapcsolatos nemzetközi eseményeken való részvétel

A tevékenységet nemzetközi konferenciákon való részvétellel valósítjuk meg, amilyen 2012-ben az IWCAIS 2012 konferencia volt.

 

Action 12 – Az összeköthető vállalatok azonosítása és jellemzése

A tevékenység keretében tanulmányt készítünk, amelyet angol nyelven honlapunkon is olvashat.

 

Action 13 – Egyéb, a fenntarthatóságot célzó eszközök integrációja az iparági és helyi sajátosságok figyelembevételével

Képzések, szemináriumok zajlanak a tevékenység keretében, továbbá kidolgozásra kerül egy útmutató, amely a vállalati szakembereknek nyújt segítséget a különböző fenntarthatósági eszközök útvesztőjében.

 

Action 14 – Kiválasztott cégek képviselő számára szervezett szakmai látogatás az Egyesült Királyságba

A tevékenységet 2012 júniusában valósítottuk meg. Hulladékgazdálkodással foglalkozó vállalatok és érdekszervezetek képviselőivel látogattunk Angliába, ahol az ipari szimbiózist és az abban részt vevő vállalatokat közelebbről megismerhettük. Úti beszámolónkat itt olvashatja.  

 

Action 15 – Kapcsolat kiépítése egyéb projektekkel, kezdeményezésekkel

Feladatunk az is, hogy más kezdeményezésekkel, projektekkel együttműködve tegyük hatékonyabbá az európai környezetvédelmi programokat.

 

Action 16 – Megvalósíthatósági tanulmány az azonosított anyagáramokra vonatkozóan

A tevékenység keretében egy tanulmány készül.

 

Action 17 – Regionális és országos szintű, bővíthető információs rendszer kiépítése

Ennek a tevékenységnek a megvalósulása a honlapunk, melyen egy olyan, bárki számára hozzáférhető adatbázis épül, melyet partnereink folyamatosan töltenek, és amely az általuk indított kereséseket is kezelni tudja.

 

Action 18 – Záró workshop és egyéb disszeminációs tevékenységek (layman's report, workshop, kiadványok, szakmai anyagok)

A projekt lezárása előtt egy nagyszabású rendezvény, és a projektet bemutató szakmai anyagok kerülnek kiadásra.

 

Action 19 – A projekt zárását követően disszemináció az ipari szimbiózis megvalósítására vonatkozóan más régiókban

Célunk és feladatunk, hogy a projekt továbbélését biztosítsuk. Ennek a tevékenységnek a keretében átlépjük a Közép-magyarországi régiót, és azon kívül is népszerűsítjük a programot.

 

Action 20 - After-LIFE kommunikációs terv kidolgozása

A tervek 2012. december 31-e utánra még a projekt lezárása előtt elkészülnek.

 

 

 

PIACTÉR logó

Főtámogató

Az ISIM-TCC projekt az Európai Bizottság LIFE+ kiírásában elnyert forrás segítségével kerül megvalásításra.
LIFE plus

JognyilatkozatPartneri szabályzatHonlaptérképKapcsolat
© Copyright Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft 2018