Céljaink


Küldetésünk, hogy a program során megvalósuló szinergiákkal jelentős környezeti eredményt érjünk el, vagyis tevékenységünkkel hozzájáruljunk a CO2 kibocsátás csökkentéséhez.

Célunk a másodlagos nyersanyagok használatával elérhető energiamegtakarítás elérése.

Lépéseket teszünk a hasznosító társadalom létrejöttének irányába.

Támogatjuk a hulladékos szemléletmód megváltozását, hogy a hulladékra mint erőforrásra és ne mint szemétre tekintsenek a vállalatok és a fogyasztók. Segítséget nyújtunk a hulladékhasznosítás irányába törekvő vállalatoknak.

 

Számszerűsíthető célok


Minden vállalati együttműködésnek, amely a program keretein belül létrejött, a korábbinál kedvezőbb társadalmi, környezeti, gazdasági állapotot kell eredményeznie.

 

Hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól

 

Hulladéklerakáskor az anyag, és az annak létrehozásába fektetett természeti erőforrás, energia, pénz, idő elveszik, hasznosításkor ezzel szemben akár anyagként, akár energiaként tovább hasznosul.

 

CO2 kibocsátás csökkentés

 

A szinergiák kétféle módon eredményeznek CO2 kibocsátás csökkenést: a hulladéklerakásból fakadó kibocsátás csökkentésével, illetve az új nyersanyag termelésének kiváltása következtében. 

 

Új nyersanyag előállítása, termelése iránti igény csökkentés

 

Új termékek előállításához bizonyos erőforrások - nyersanyag, energia - szükségesek. A termelés során keletkező hulladékok újrahasználatával, újrahasznosításával természetes alapanyagot, illetve a gyártás során felhasznált energiát spórolunk meg. Ez által a CO2 kibocsátás is csökken. 

 

Szállításhoz köthető környezeti terhelés csökkentés

 

A NISP a vállalati együttműködéseket a lehető legtöbb tényező figyelembe vételével hozza létre, hogy azok kölcsönösen előnyösek legyenek. Az egyik fontos tényező a földrajzi távolság - a környezeti terhelés csökkentése mellett ez a vállalatok számára szállítási idő- és költségmegtakarítást is jelent. 

 

Munkahely teremtés/megtartás

 

Az ipari szimbiózis program hozzájárul a munkahelyteremtéshez: egyfelől a korábban feleslegesnek tartott anyagok termelésbe történő bevonása, feldolgozása teremthet új munkahelyeket, másfelől pedig a hulladékgazdálkodás költségeinek csökkenése is hozzájárul a létező munkahelyek megtartásához.

 

Beruházás

 

A NISP segít az innovatív, vagy az adott vállalatnál eddig nem alkalmazott, de hasznos technológiák felkutatásában, így beruházásra ösztönöz. A legtöbb hulladékfajta nyersanyaggá történő alakításához szükségesek feldolgozási-átalakítási műveletek. A NISP egyik feladata, hogy a leginkább környezetbarát és gazdaságos technológiát ajánlja. 

 

Önállóan működő folyamatok beindítása

 

Az ipari szimbiózis program legtöbbször nem elszigetelten, vagy csak alkalmanként megjelenő problémákat old meg. A létrejött vállalati együttműködések általában nem alkalmi esetek, hanem állandó részei lesznek a partnerek fenntartható anyaggazdálkodásának, az egyik termelési folyamatból kikerülő feleslegek nyersanyagként egy másik termelési folyamatba történő becsatornázásával. 

 

 

PIACTÉR logó

Főtámogató

Az ISIM-TCC projekt az Európai Bizottság LIFE+ kiírásában elnyert forrás segítségével kerül megvalásításra.
LIFE plus

JognyilatkozatPartneri szabályzatHonlaptérképKapcsolat
© Copyright Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft 2018